İlkelerimiz

Biz iletişimciyiz. İnsanlar ve kurumlar arasındaki karmaşık süreçleri en duru ifade kanalları üzerinden sürdürmeyi olanaklı kılan mekanizmalar icat ederiz.

Bunu icat ederken bazı olmazsa olmaz ön kabüllerimiz var.

Neler mi ?

Bizim için her insan değerlidir. İnsanın izzet ve onurunu hiçe sayan hiçbir süreçte rol almayız.

Yaşadığımız doğa dünyanın ortak mirasıdır. Bu duyarlılıkla bu ortak mirasa kast eden hiçbir fikrin iletişim süreçlerinde rol almayız.

Toplumsal dezavantajlı gruplar bizim için müşteri değil elimizden gelen katkıyı sunmamız gereken sorumluluk alanımız içinde yer alır.

Kadın hakları, çocuk hakları ve mülteciler gibi konular organizasyon yapımız içerisinde kendi başımıza durumdan vazife çıkartıp süreçlere katkı sağlayacağımız alanlardır.

İletişim süreçlerinin hiçbir aşamasında doğru olmayan bilgi kaynaklarının halkla buluşmasına aracılık etmeyiz.

Z kuşağı ile iletişim kanalları icat etmek onlar için konuşabildikleri bir dünyayı mümkün kılmak amacı dışında bir gaye güdemez.

Şiddet içeren hiçbir mesajın iletişiminde rol almayız.

Apolitik demokratik mekanizmaların gelişmesi için tüm olanaklarını kullanır ve yürüttüğü projelerde demokratik iletişim kanallarını sürekli açık ve güncel tutar.

Apolitik Türkiyeli bir ajanstır. Ülkesini canı gibi sever gözü gibi kollar.

Toplumsal ortak değerler, örfi adetler ve yerleşik olumlu alışkanlıklar tüm yürüttüğümüz süreçlerde dikkatle korunur ve gözetilir.